Almindelige betingelser og praktiske oplysninger

Nedenfor kan du søge i uddraget af vores betingelser. De samlede betingelser finder du ved at klikke på den blå bjælke.

Afbestillingsforsikring

Forsikringen dækker i forbindelse med afbestilling af rejse pga. sygdom m.m.
Prisen er 7% af rejsens pris + 1,1% i afgift pr. person.
Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen eller senest inden betaling af depositum.

Bemærk: Når du har tegnet afbestillingsforsikring, kan den IKKE annulleres.

Afbestillingsforsikringen dækker bl.a. ved:
– Nyopstået sygdom, tilskadekomst, hospitalsindlæggelse og dødsfald i nærmeste familie. Læs mere i betingelserne på forsikringsselskabets hjemmeside.
Opstår en af de nævnte situationer tilbagebetaler forsikringsselskabet hele det indbetalte beløb minus beløbet for afbestillingsforsikringen.

Forudsætningen herfor er, at Felix Rejser modtager afbestillingen inden
afrejse. Har du tegnet en afbestillingsforsikring skal du først kontakte Felix Rejser og herefter forsikringsselskabet.

Bemærk: Afbestillingsforsikringen er kun gyldig, såfremt sygdom ikke er kendt ved bestillingstidspunktet. Ved kronisk sygdom skal du være stabil mindst tre måneder før bestilling af rejsen.

Køber du dine forsikringer gennem Felix Rejser, får vi provision af salget. Prisen for dig er den samme.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Se produktark: IPID_Batch (gouda.dk)
Se betingelser: Betingelser for Goudas forsikringer – Læs de gældende betingelser

Afbestilling

Afbestilling

 • Afbestilles rejsen fra betaling af depositum og indtil 70 døgn før afrejsedagen, er depositum tabt. Desuden betales for evt. bestilt afbestillingsforsikring.
 • Afbestilles rejsen fra 69-35 døgn før afrejsen, er 50% af rejsens pris tabt. Desuden betales for evt. bestilt afbestillingsforsikring.
 • Afbestilles rejsen fra 34-0 døgn før oplyst mødetidspunkt, er rejsens fulde pris tabt. Desuden betales for evt. bestilt afbestillingsforsikring.
 • Alle afbestillinger skal ske telefonisk ved personlig kontakt inden afrejsen.

Afbestilling på baggrund af anbefaling fra Udenrigsministeriet

Du kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer
krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

For at du kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet,
sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Dog gælder denne regel ikke, hvis Udenrigsministeriet på bestillingstidspunktet fraråder rejser til det pågældende land!

Ret til afbestilling tilkommer ikke rejsedeltageren, når en rejse er påbegyndt.

Afbestiller du mere end 14 dage før afrejse, gælder de almindelige afbestillingsregler.

Andagter

På alle vores rejser holdes, så vidt muligt, hver dag morgen- og aftenandagt/refleksion som et tilbud til vore gæster. Dette tilbud er naturligvis frivilligt.

Det kan forekomme, på grund af praktiske hensyn, at andagten holdes i bussen.

Betaling

Ved tilmelding til en rejse indbetales et depositum (som modregnes ved betaling for rejsen) på kr. 2.500 pr. person ved busrejser, kr. 4.000 ved flyrejser.

Depositum forfalder normalt til betaling 8 dage efter modtagelse af bekræftelsen.
Hertil lægges beløb for evt. bestilt afbestillingsforsikring.

Bekræftelsen bliver sendt på mail. Så hvis ikke du har modtaget bekræftelsen én hverdag efter din tilmelding, så skal du kontakte Felix Rejser. Tjek evt. diverse spam-mapper og uønsket post i din mail.

Slutfaktura sendes ud med post eller mail ca. 4-6 uger før afrejse.

Ved manglende betaling
Hvis du ikke betaler rettidigt, har Felix Rejser ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Felix Rejser ret til betaling af det beløb, som du ville miste ifølge reglerne for afbestilling af rejsen på dagen for den manglende betaling.

Ved manglende betaling er der følgende procedure:
14 dage efter betalingsfrist sender vi en venlig påmindelse
28 dage efter betalingsfrist tilkommer der rykkergebyr på kr. 100
38 dage efter betalingsfrist tilkommer der rykkergebyr på yderligere kr. 100 samt varsel om forestående annullering af plads på rejsen eller indberetning til inkasso.
Er der stadig ikke betalt 48 dage efter betalingsfrist, bliver man slettet på rejsen eller sagen bliver overdraget til inkasso.

Betaling via hjemmeside

Ønsker du at betale faktura via vores hjemmeside:

Betaling med DK/Visakort eller Mastercard benyttes til betaling af Áconto/depositumsfaktura samt slutfaktura fra Felix Rejser.

Gebyrer

Der opkræves et gebyr på kortbetalinger. For dansk-udstedt Mastercard er gebyret 1,5 %. For DK/Visakort er gebyret 1,39 %. Vær opmærksom på at gebyrsatserne ændres løbende.
Gebyrerne tilfalder ikke Felix Rejser.

Sikkerhed

Når du betaler med dankort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko, hvis dit kort skulle blive misbrugt i en internetbutik, der bruger SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem, som vi gør i Felix Rejser. De data, du sender, når du betaler med Dankort, er krypterede (SSL), og det er derfor kun PBS, der kan læse dine data. Hverken Felix Rejser eller andre kan læse dine data.

Busser

Felix Rejser gennemfører langt de fleste rejser i gode firestjernede busser.

Til gengæld holder vi pauser med passende mellemrum. Busserne er på alle længere rejser naturligvis udstyret med aircondition, toilet og sæder med vippebeslag. I bussen kan man købe diverse drikkevarer, der afregnes direkte med rejselederne/chaufføren.

Rotation: Det er ikke muligt at reservere plads i bussen, da vi på vore rejser vil skifte plads dagligt, således at du ikke sidder på samme plads på hele turen.

Ønsker du fast plads, kan du bestille køresygeplads på 2. – 4. række. Dette er mod tillæg. Forhør om tillæggets størrelse for din rejse.

Børnerabatter

På enkelte rejser er der angivet børnerabat. Kontakt os, hvis du ønsker oplysning om børnerabat på en bestemt rejse.

For at opnå børnerabatten skal barnet/børnene være under 12 år (ikke fyldt 12 år på afrejsetidspunktet) og sove i opredning på værelse med to fuldtbetalende deltagere. Børn op til to år betaler et lille beløb, men disponerer ikke over eget bus/fly sæde.

Hoteller

Indkvartering i dobbeltværelse med bad og toilet er inkluderet i prisen, hvis ikke andet er nævnt i programmet under beskrivelsen af den enkelte rejse. På visse hoteller kan der forekomme forskelligartede værelser.

Felix Rejser giver mulighed for at bestille et delt dobbeltværelse (med ukendt medrejsende af samme køn). Dette er dog med forbehold for, at der bliver nogen at dele med.
Hvis der ikke er nogen at dele med, meddeles dette ca. 1 måned før afrejse, og da SKAL enkeltværelsestillæg betales.

Ikke inkluderet

I priserne er ikke inkluderet drikkevarer, afbestillingsforsikring, personlig rejseforsikring og visum-omkostninger.

Til gengæld vil vi gerne gøre opmærksom på, at de fleste entreer, skatter og afgifter er inkluderet i prisen.

I det tilfælde visum er inkluderet, står det anført som inkluderet i prisen.

På hver enkelt rejse, kan du se en oversigt over hvad der er inklusiv og ikke inklusiv i rejsens pris.

Køresyge

For de personer, der lider af køresyge, er det muligt at reservere plads på række 2-4 forrest i bussen, mod et tillæg på hver rejse.

Bemærk: Det er ikke “panoramapladser”, vi tilbyder.

Når du bestiller en rejse

Grundlaget for en rejsebestilling er pakkerejseloven af 30. juni 1993. Denne lov kan rekvireres hos Felix Rejser.

Opsamling

Gæster, der ønsker at stå på ved Indre Missions Hus i Fredericia, kan, på eget ansvar, have bilen parkeret på den åbne parkeringsplads ved Indre Missions Hus.

Bemærk: Ved få deltagere på et opsamlingssted på busrejse refunderer vi din billet til offentlig transportmiddel til nærmeste påstigningssted.

Overnatningshoteller og færger

På rejser med overnatning undervejs til et egentligt opholdshotel gælder hotelbeskrivelsen kun for opholdshotellet. På færgeoverfarter skal der påregnes indlogering i dobbeltkahyt. For deltagere tilmeldt overnatning i enkeltværelser er der også overnatning i enkeltkahyt.

Vi anbefaler at medbringe en lille taske med toiletsager og andre fornødenheder til overnatning på overnatningshoteller og færger.

Pas, visum og vaccination

Du skal være i besiddelse af:

 • Et gyldigt pas som ikke udløber før rejsens afslutning
 • Nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for vaccinationer, der er påkrævet for indrejsetilladelse.

I brev/mail med slutfaktura oplyser Felix Rejser om pas- og visumkrav, vaccinationer samt øvrige forhold, der er gældende for den enkelte rejses gennemførelse.
Udgifter til pas, visum og vaccinationer indgår kun i rejsens pris hvis det tydeligt er oplyst.

Er du ikke dansk statsborger, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du selv søge oplysning om de krav, der stilles, for dit lands borgere med hensyn til indrejse i det/de pågældende lande.
Endvidere skal du ved bestilling oplyse til Felix Rejser, hvis du ikke har
dansk pas.

Prisændringer

Felix Rejser kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • Transportomkostninger, herunder brændstofpriser
 • Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings– eller startafgifter
 • Valutakurser, som er anvendt ved beregning af priser for den pågældende pakkerejse

Felix Rejser varsler dig om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt efter dette er blevet besluttet. Prisen kan højst forhøjes med 8% af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 8% af pakkerejsens pris, er du berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.

Det er dog en betingelse, at ophævelsen meddeles Felix Rejser umiddelbart efter, at du er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Hvis taksterne i ovennævnte emner, som pålignes Felix Rejser direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Felix Rejser forpligtiget til at godtgøre dig det sparede beløb.

Reklamationer

Finder du grund til reklamation: Straks efter fejlen/manglen er konstateret, skal du reklamere over for vores rejseleder/agent på destinationen. Hvis vores rejseleder/agent ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter din opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal du reklamere direkte over for Felix Rejser på nødtelefonen. Bliver manglen herefter ikke udbedret tilfredsstillende på destinationen, skal du kontakte Felix Rejser skriftligt (mail eller brev) inden rimelig tid efter hjemkomst. Du taber retten til at kræve erstatning, kompensation mv., hvis du ikke følger den nævnte klagegang og frist.

Hvis reklamationen ikke behandles tilfredsstillende for dig som gæst, kan du indbringe klagen vedrørende pakkerejser for
Pakkerejse-Ankenævnet
Haldor Topsøes Allé 1, st., bygning 91 2800 Kgs. Lyngby.

Tlf.: 4546 1100.
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning.

Som medlem af DRF er Felix Rejser forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Hvis du kun har købt flybillet, kontakt:
Forbrugerklagenævnet,
Konkurrence– og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning,
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby.
Tlf.: 4171 5000.
https://www.forbrug.dk

Rejseforsikring

Du er selv ansvarlig for at have tegnet de nødvendige rejseforsikringer, som dækker ved sygdom og hjemtransport, hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død
samt erstatning af tabt bagage mv.

Husk altid det blå EU-sygesikringskort på rejser i EU/EØS.
Læs mere om det blå kort.

Medbring også det gule sundhedskort med lægeoplysninger på din rejse.

Vi anbefaler, at du tegner Gouda rejseforsikring.
Forsikringen kan på hverdage indenfor kontorets åbningstid købes gennem Felix Rejser indtil 48 timer før afrejse.

Felix Rejser modtager provision for salg af forsikringer. Kunden kan ved henvendelse til Felix Rejser få oplyst provisionens størrelse.

BEMÆRK ved køb af Gouda Rejseforsikring:

Har du en kronisk lidelse og rejser indenfor EU/EØS, kan du via det blå EU-sygesikringskort blive behandlet som destinationens borgere. Alle egenbetalinger – f.eks. konsultation, hjemtransport og tilkald af pårørende vil være for egen regning. Læs mere her.

Vær sikker på, om Gouda rejseforsikring dækker evt. skader.
Vi anbefaler, at du søger om forhåndsvurdering (gratis), hvis du inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser over 1 måned):

 • Har været indlagt
 • Har været til læge uden for almindelig kontrol
 • Har fået ordineret en ændring af medicin (f.eks. anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin)
 • Er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling

Du kan læse mere her.

* Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for dækning ved Gouda, at du er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til EU/EØS lande.

Køber du dine forsikringer gennem Felix Rejser, får vi provision af salget. Prisen for dig er den samme.

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Produktark:
Årsrejseforsikring: IPID_Batch (gouda.dk)
Enkeltrejseforsikring: IPID_Batch (gouda.dk)

Betingelser for Goudas forsikringer

Rejseledere

Vores rejseledere er alle bekendende kristne. For de flestes vedkommende gælder det, at de har mange års rejseerfaring, som kommer vore gæster til gode. På alle rejser står vore danske rejseledere til rådighed 24 timer i døgnet.

Tilmelding

Kan ske telefonisk ved tlf. 7592 2022 eller ved at udfylde tilmeldingsformular via hjemmesiden.

Troværdighed

Felix Rejser er ejet af Indre Mission i Danmark. Læs mere om Indre Mission på www.indremission.dk

Åbenhed

På vores rejser er der ingen uforudsete omkostninger. Det er klart anført, hvor mange måltider der er inkl. i prisen. Er alle entreomkostninger ikke indregnet i prisen, er det klart anført i programmet.

Valutakurser

Noget ganske grundlæggende for os er også åbenhed omkring de anvendte valutakurser.

På hver rejse angiver vi hvilken kurs der er til grundlag for udregning af prisen.

Hvis kurserne på slutmeldingstidspunktet (8 uger før afrejse) afviger væsentligt i forhold til de anførte kurser, vil der ske en regulering i form af enten et kurstillæg eller et kursfradrag.

Ændring af rejsen

Ved få deltagere på et opsamlingssted på busrejser refunderes billet til offentlig transportmiddel til nærmeste påstigningssted.

For at undgå aflysning af en planlagt rejse kan der til tider vælges den løsning, at man bliver transporteret i fællesbus med andre rejsende, evt. med senere eller tidligere ankomst- og afrejsetid til/fra rejsemålet end oprindeligt planlagt.

Felix Rejser forbeholder sig ret til at ændre pris, program, transport, bus og hotel, hvis der opstår tvingende omstændigheder eller nødvendige forhold, som Felix Rejser ikke er herre over (f.eks. umulige vejrforhold, katastrofer, truende krig, strejke eller almindelig force majeure).

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og vær den første, der hører nyt fra Felix Rejser. I vores nyhedsbreve kan du læse om vores rejser og blive opdateret om nye destinationer.