Israel – Mini bibelhøjskole

Denne rejse er en studierejse for dig, der godt kunne tænke dig at undersøge de bibelske omstændigheder vedrørende Jesu genkomst.

11. maj - 20. majIsraelForårSusanne og Jens Borg SpliidFlyBibelske Rejser, Israel

Israel – Mini bibelhøjskole

De sidste tider og Jesu genkomst – hvad venter vi på?

Det er sjældent, talen falder på, hvad der skal ske, når Jesus vender tilbage. De sidste søndage i kirkeåret kredser om emnet. Men hvor ofte er du stødt på en systematisk gennemgang af de områder af Bibelen, der handler om de sidste tider?

Denne rejse er en studierejse for dig, der godt kunne tænke dig at undersøge de bibelske omstændigheder vedrørende Jesu genkomst. De beskrives til tider med symbolik og andre gange meget konkret, når vi sidder med vores bibel.
Vi gennemgår hele Johannes Åbenbaringen i fællesskab. Hver morgen og aften går vi i dybden med den, for mange mest kryptiske, bog i Bibelen. Andagten omkring frokost inddrager de øvrige tekster, som er relevante for forståelsen af Åbenbaringen. Der er ingen tilfældigheder i Bibelen. Der er en rød tråd fra Skabelse til Genløsning. Det kigger vi nærmere på. Samtidig krydres rejsen med besøg på de geografiske steder, der omtales i forbindelse med disse tekster. Det vil sige, at vi blandt andet kommer til at besøge:

  • Armageddon (Megiddo)
  • Oliebjerget, hvor Jesus steg til himmels
  • Hulen ved Fadervor-Kirken, hvor Jesus fortalte sine disciple om de sidste tider
  • Tempelinstituttet
  • Tårekirken
  • Det Døde Hav
  • En Gedi / En Eglaim
  • Gihon-kilden

Det kommer altså til at handle om dommedagsbasuner, engle, veerne (Matt. 24), død og opstandelse, vores legeme
efter opstandelsen, evighedshåbet og store emner, som mange finder svære at berøre.

Vi kan ikke overkomme at studere Bibelen i døgndrift. Det er for hårdt. Så resten af tiden bliver fyldt op med herlige aktiviteter såsom gåture i Den Gamle Bydel, badning i Det Døde Hav, gudstjeneste, bøn i Getsemane Have, hyggeture, shopping, besøg hos Ordet og Israel, besøg i Fødselskirken – og meget andet. Denne tur er ikke en klassisk rundrejse i Israel. En stor del af tiden opholder vi os i Jerusalem. Til gengæld er det denne tur, du bør vælge, hvis du gerne vil have mere viden om og tryghed i forhold til, hvad vi har i vente som kristne. Helt automatisk medfølger et element af sjælesorg. For Guds vilje sker altid fyldest! Uanset om vi vil det eller ej. Vi kan altså finde hvile i det, Gud har planlagt for os. Eller sagt med ordene fra Jer. 29,11:  Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.
En del af profetierne om de sidste tider er opfyldt, men ikke dem alle. Vil du være med til at diskutere det?

Rejseplan

Torsdag d. 11. maj – udrejsedag
Afrejse Kastrup sidst på formiddagen. Efter en mellemlanding i Istanbul lander vi i Ben Gurion lufthavn i Israel først på aftenen. Vi kører direkte til vores hotel i Betlehem, hvor vi skal være 2 nætter.

Fredag d. 12. maj
Åbenbaringen kapitel 1, introduktion til de gængse tænkemåder i forhold til De Sidste Tider, som det kommer til udtryk gennem forskellen mellem ”Ordet og Israel” og ”Israelsmissionen”. Samtale om brugen af symbolik i Åbenbaringen.
Åbenbaringen kapitel 2, menighedsbreve.
Vi går på opdagelse i Betlehem og spiser frokost på teltrestauranten ”Shepherd’s village Tent Restaurant”.
Middagsandagt om Matt. 24 og perspektivering derfra.
Åbenbaringen kapitel 3, hvilke motiver fra menighedsbrevene kan du identificere i din hverdag?

Lørdag d. 13. maj
Åbenbaringen kapitel 4, Guds trone i Himmelen. Åbenbaringen kapitel 5, Lammet og bogrullen.
Vi ser/genser Fødselskirken og shopper hos de lokale kristne, som fremstiller specialiteter af Oliventræ. På vej nordpå med bus besøger vi Harmagedon og kaster et blik over landet fra toppen af Tabor bjerg, hvor Jesus viste sig i al sin himmelske herlighed. Her får vi middagsandagten om Jesu fremtoninger i Gamle og Ny Testamente, når vi får lov til at høre om Vor Frelsers uindskrænkede udseende.
Åbenbaringen kapitel 6. Lammet bryder de første seks segl.
Vi kører til vores hotel, tæt på Genesaret Sø. Her skal vi bo de næste 2 nætter.

Søndag d. 14. maj
Åbenbaringen kapitel 7, de 144.000 beseglede og den store hvide flok.
Hvad drømmer du om, når det handler om Himmelen? Vi taler om Guds beseglede og diskuterer, hvad der menes.
Åbenbaringen kapitel 8. Om profetierne, der opfyldes omkring os, uden at vi nødvendigvis bemærker det. Hvad tror du, ”malurt” hedder på russisk? Det hedder Tjernobyl!
Hygge, gåtur i området og badning i poolen på hotellet.
Middagsandagt om 1. Tess 4. Sjælesorg og trøst som naturligt kristent emne. Inddragelse af 1. Kor. 15 om det uforgængelige legeme ved kødets opstandelse. Udblik til himmellængsel i 2. Kor. 5.
Åbenbaringen kapitel 9, dommedagsbasunerne og plagerne.

Mandag d. 15. maj
Åbenbaringen kapitel 10, englen med den lille bogrulle.
Åbenbaringen kapitel 11, de to vidner og den 7. engel. Dommens time kommer – hvordan kobler vi det sammen med eksempelvis Matt. 25 om Verdensdommen?
Vi forlader det nordlige og kører med bus sydpå. Her tager vi ned og bader i Det Døde Hav, besøger Ein Gedi / En Eglaim. Undervejs i bussen er dagens middagsandagt, som handler om profetien fra Ezekiels 47-48. Beskrivelserne med saltudvinding passer perfekt på Ein Bokek. Vi kaster et blik på det og går en tur der. Derefter vender vi blikket mod Jerusalem, hvor vi skal bo på turens sidste 5 nætter.
På vej i bussen op mod Jerusalem taler vi om Esajas 29 og Ezekiel 2.
Åbenbaringen kapitel 12, kvinden og dragen.

Tirsdag d. 16. maj
Hvorfor mon Jerusalem hedder ”Fredens by”?
Åbenbaringen kapitel 13, Dyret fra havet og dyret fra jorden. Om tro og udholdenhed blandt de hellige. Om at stikke sit sværd i skeden og om saligprisningerne, hvor Jesus siger: Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Åbenbaringen kapitel 14, Jordens høst og vredens bæger.
Besøg ved Tårekirken og toppen af Oliebjerget. Oven på en hård og alvorlig omgang med Bibelen, tager vi desuden til Getsemane Have for at bede – ikke mindst om at få styrke fra Gud. Vi kigger nærmere på trosforsvar i en svær tid, herunder Ef. 6 om ”Guds fulde rustning”. Vi besøger også hulen ved Fadervor-kirken, hvor Jesus fortalte sine disciple om de sidste tider.
Besøg hos Ordet og Israel
Åbenbaringen kapitel 15, blandt andet om Glashavet som apokalyptisk motiv, og røgen i Bibelen.
En liflig duft for Herren ved brændofre, Jesu fødselsdagsgave i form af røgelse og rygende byer. En snak om blandt andet de ortodokses brug af røgelse.

Onsdag d. 17. maj
Hviledag – på den syvende dag holdt Gud fri! Du har mulighed for gåture i Jerusalem, besøg på markedet i Den Gamle By, shopping, besøge Yad
Vashem eller hvad du har lyst til at gøre. Vi mødes til middag på restaurant.

Torsdag d. 18. maj
Åbenbaringen kapitel 16, de sidste plager og Harmagedon.
Åbenbaringen kapitel 17, den store skøge og dyret.
Besøg ved Knesset, hvor vi ser kunstværket, der skal illustrere et motiv fra knoglerne i Ezekiel. Vi taler om Israel og deres placering politisk både indenlands og udenlands.
Middagsandagt om Ezekiel 38-39. Samtale om sammenhængen mellem Ezekiel og Åbenbaringen. Desuden en snak om Daniels bog og dens indflydelse på vores forståelse af de sidste tider.
-Åbenbaringen kapitel 18, Babylons fald. Og det store spørgsmål er: Hvordan skal vi forstå ”Babylon”?

Fredag d. 19. maj
Åbenbaringen kapitel 19, Lammets bryllup og Rytteren på den hvide hest. Jesus taler om, at Himmeriget skal være som en bryllupsfest uden ophør.
Åbenbaringen kapitel 20, 1000 års-riget og Djævelens endeligt.
Besøg på Tempelbjerget og ved Gihon-kilden.
Vi ser nærmere på Tempelinstituttet, hvor jøderne har samlet ind til genopførelsen af Templet i Jerusalem. Skuebrødsfade af massivt guld, klædningsdragt til ypperstepræsten og mange andre effekter står allerede klar til brug.
Endvidere besøger vi Bogens Helligdom (Shrine of the Book).
Middagsandagt om Zakarias’ tale om de sidste tider (introduktion til kapitel 9-14). Der udleveres i forbindelse hermed et længere foredrag på skrift, som Jens har holdt ved anden lejlighed.
Åbenbaringen kapitel 21, Himmelens komme og Det Ny Jerusalem. Al lidelse skal ophøre blandt de troende. Ingen af Jesu brødre og søstre skal føle nogen form for savn. Kan vi overhovedet forestille os det? Sidste vers af ”Morgenstund har guld i mund” og andre billeder på vores forventninger.
Samtale om det himmelske og vores håb.

Åbenbaringen kapitel 22. Happy ending for alle, der hører Jesus til! Andagt om Guds almagt. Kan vi overhovedet fatte det med vore begrænsninger?
Gud kunne ændre alt i verden og plante en erindring i os om, at det aldrig havde været anderledes. Om vores tankemæssige (filosofiens) tilgange til det perfekte.

Lørdag d. 20. maj
Vi flyver fra Tel Aviv om formiddagen, og efter en mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Kastrup først på aftenen.

Om Israel

Når du først har været i Israel én gang, må du tilbage igen!
Dette kan mange skrive under på. Kombinationen af flere tusind års historie, den komplekse og sammensatte kultur og den varierede natur, gør landet til noget helt særligt. Et land du aldrig bliver færdig med!

Flere tusind års historie
Hvis stenene kunne tale, ville Israels historie næppe kunne rummes i alverdens historiebøger. Bibelen er en af de vigtigste kilder til landets historie og den helt centrale guidebog på vores rejser. Mange af vores rejsedeltagere har oplevet, at Bibelens ord har fået en helt ny betydning, når de har fået koblet stederne og begivenhederne sammen i landet. Her blev Jesus født i Betlehem, og han døde og opstod i Jerusalem.

Læs mere om Israel her

Relaterede rejser og indlæg